-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

Start of Something New - HSM

Lyric

 

Lời dịch

Troy: Livin’ in my own world
Didn’t understand
That anything can happen
When you take a chance

Gabriella: I never believed in
What I couldn’t see
I never opened my heart
To all the possibilities

Both: I know…

Gabriella: That something has changed
Both: Never felt this way
Gabriella: And right here tonight
Both: This could be the…

CHORUS
Both: Start of something new
Gabriella: It feels so right

Both: To be here with you…oh
And now…lookin’ in your eyes
I feel in my heart
The start of something new

VERSE
Troy: Now who’d of ever thought that
Both: We’d both be here tonight…yeah
Gabriella: The world looks so much brighter

Both: With you by my side
I know…that something has changed
Never felt this way
I know it’s for real
This could be the…

CHORUS
Both: Start of something new
It feels so right to be here with you…oh
And now…lookin’ in your eyes
I feel in my heart
The start of something new

BRIDGE
Troy: I never knew that it could happen
Till it happened to me
Both: I didn’t know it before but now
It’s easy to see

CHORUS
Both: It’s the start of something new
It feels so right to be here with you…oh
And now…lookin’ in your eyes
I feel in my heart
The start of something new
 Troy: Với cuộc sống của riêng anh
Anh không thể hiểu được rằng
Mọi chuyện lại có thể diễn ra
Khi em có được sự thay đổi

Gabrielle: Em không bao giờ tin vào điều đó
Những gì mà em chưa từng thấy
Em không dám mở rộng con tim mình
Điều đó thật quá khó

Troy: Anh biết...

Gabrielle: Mọi thứ có thể thay đổi
Both: Đừng cảm nhận theo cách của riêng mình
Gabrielle: Và biến điều đó thành sự thật vào tối nay
Both: đó có thể là

CHORUS
Both: Ngôi sao của điều gì đó mới mẻ
Gabrielle: Điều đó có vẻ đúng

Both: Khi hai ta ở bên nhau
Và giây phút này... Khi anh nhìn sâu vào đôi mắt của em
Anh cảm thấy từ trong tim mình
Sự khởi đầu của điều gì đó mới mẻ

VERSE
Troy: Giờ thì ai đang nghĩ đến điều này
Both: Chúng ta sẽ cùng nhau tối nay..Yeah
Gabrielle: thế giới này như sáng tưới hơn

Both: khi chúng ta ở cạnh nhau
Chúng ta biết rằng mọi thứ đều có thể thay đổi
Đừng cảm nhận theo cách của riêng mình
Ta biết điều đó thật sự đúng đắn
Đó có thể là

CHORUS
Both: Ngôi sao của điều gì đó mới mẻ
Ta cảm thấy điều đó khi ở bên nhau
Và khi ta nhìn thật sâu vào mắt nhau
Cảm thấy trong tim mình
Sự khởi đầu của điều gì đó mới mẻ

BRIDGE
Troy: Anh sẽ chẳng bao giờ biết đưộc nó sẽ như thế nào
Cho đến khi những điều đó đến với anh
Both: Chúng ta không thể nào biết trước
Nhưng bây giờ mọi thứ đã phơi bày

CHORUS
Both: Ngôi sao của điều gì đó mới mẻ
Ta cảm thấy điều đó khi ở bên nhau
Và khi ta nhìn thật sâu vào mắt nhau
Cảm thấy trong tim mình
Sự khởi đầu của điều gì đó mới mẻ